Vydejte se na Kypr

Bezpečnostní situace na Kypru

Kypr je třetím největším ostrovem ve Středozemním moři a je velice oblíbenou dovolenkovou destinací. Jeho historii však někdy provázely bouřlivé události, způsobené polohou ostrova, který leží na pomezí Evropy a Asie. Ostrov si tak od minulosti nárokují jak Řekové, tak Turci, což přineslo celou řadu konfliktů a ostrov je tak dnes rozdělen na několik částí, jejichž správu zajišťují různé státy.

Aktuální geopolitická situace

Severní část je někdy nazývána Severokyperskou tureckou republikou, jehož existenci ovšem žádný stát na světě, kromě samotného Turecka, neuznává. Pokud tedy na Kypr přicestujete skrze jižní stranu (což je nejobvyklejší), můžete se po severní části ostrova pohybovat naprosto bez problémů a měli byste se sem dostat s platným občanským průkazem či pasem. Je však nutno poznamenat, že vstup na ostrov skrze severní „tureckou“ část je považován za nelegální čin, takže v případě, že byste se na Kypr dostali například z Turecka, je vysoce pravděpodobné, že vás na jižní stranu vůbec nepustí.

Bezpečnostní opatření

V případě, že se ze severní části vracíte zpět do jižní, je možné, že po vás na hranicích budou požadovat palubní nebo lodní lístek, jako důkaz, že jste se na Kypr dostali legální cestou. Počítejte také s hraniční kontrolou, kde budete zkontrolováni, že nepřevážíte nic zakázaného. Alkohol a cigarety jsou povoleny jen v omezeném množství (např. současný limit pro cigarety je 40 cigaret na osobu). V případě porušení vám zboží samozřejmě zabaví a bude hrozit pokuta.

Základny a rozdělení ostrova

Severní a jižní stranu ostrova rozděluje tzv. Nárazníková zóna OSN. Tato linie má stálý vojenský dozor a rozhodně se nedoporučuje ji překračovat jinde, než na oficiálních přechodech. Je nutné upozornit, že není dovoleno tuto zónu ani fotografovat. Na ostrově se dále nacházejí 2 vojenské základny (Dhekelia a Akrotiri), které jsou pod správou Velké Británie.

Kriminalita a bezpečnost na silnicích

Obecně se dá říci, že přestože je severní část pod správou Turecka a situace je mezinárodně stále otevřená, je tato oblast bezpečná, s naprosto minimální kriminalitou. Pokud budou návštěvníci dodržovat zmiňované zásady, nehrozí jim žádné nebezpečí. Je však vhodné, aby se s místními nepouštěli do politických diskuzí a rozhodně se nezúčastňovali žádných demonstrací a v případě jakýchkoliv problémů se řídili pokyny místních bezpečnostních složek. Z obecných rizik je pak nutné brát zřetel na bezpečnost na silnicích, neboť zde vládne relativně vysoká nehodovost. Dalším nebezpečím mohou být silné mořské proudy, takže určitě respektujte vyvěšené vlajky a zbytečně neriskujte. Příznivci nudismu pak budou muset respektovat zákaz tohoto koupání po celém ostrově.


Bezpečnostní situace na Kypru
3.8 (75%), hlasů: 8
Tajné nabídky zájezdů na Kypr
Dovolená na Kypru