Vydejte se na Kypr

Historie Kypru

Kypr se nachází na křižovatce moří východního Středomoří, což hodně ovlivnilo jeho historii, která je velice pestrá. Kypr se stal místem mnoha útočníků, osadníků i přistěhovalců. Tento ostrov se snažili získat Řekové, Římané, Janované, Benátčané, Osmané, Turci i Briti. Zkrátka zájem o něho byl až nebývale velký. Ačkoliv velkou část obyvatel tvoří nejen Řekové, ale také Turci, všichni bez výjimky jsou velmi hrdi na svůj národ a mají pocit sounáležitosti. Pojďme si připomenout alespoň zlomek bohatých dějin tohoto velmi významného ostrova, který dodnes láká turisty z celého světa.

Nejstarší dějiny

Kyperská historie je neobyčejně pestrá a bohatá. Lze dokonce říci, že jde o jednu z nejbohatších v celém středozemí. První zmínky obydlení jsou datovány z doby přibližně 10 tisíc let před naším letopočtem. V roce 1191 došlo k rychlé invazi během Křižácké výpravy a Kypr byl dobyt britským králem Richardem I., kterému se říkalo Lví srdce. Král nejprve prodal ostrov Templářům, po vyostření vztahů s Templářským řádem v roce 1192 nakonec převedl ostrov do vlastnictví Guye de Lusignan, což byl bývalý izraelský král.

Stará mosaika na Kypru

Stará mosaika na Kypru

Po dlouhou dobu Kypr ovládla éra Lusignanů, konkrétně až do roku 1489. Tato doba byla považovaná za zlatou éru středověkého ostrova. Právě v tomto období bylo postaveno mnoho katedrál a kostelů, které se dochovaly dodnes a patří k nejvzácnějším architektonickým památkám. Některé chrámy byly v pozdější době přestavěny na mešity.

Vliv Benátské republiky

V roce 1489 Kypr získala Benátská republika. V období Benátské republiky se rozvíjel mezinárodní obchod. V roce 1571 byl Kypr obsazen Otomanskými Turky a státním náboženstvím se v té době stal Islám. Byla však povolena také menšinová nemuslimská vyznání.

Kypr Britskou kolonií

V roce 1878 připadl Kypr Anglii a oficiálně se stal Britskou kolonií roku 1925. Další významné mezníky nastaly po druhé světové válce, kdy zde byly zřízeny imigrační tábory pro židovské osadníky, kteří plánovali návrat do Palestiny. Ostrov zůstal pod britskou správou až do roku 1960, kdy získal samostatnost. Velká Británie si nechala pouze dvě vojenské základny.

Vojenský převrat a vznik severního Kypru

V roce 1974 zde proběhl vojenský převrat za účelem připojení KypruŘecku. Turecká armáda na tento pokus reagovala tím, že obsadila severní část ostrova, na které v roce 1975 vyhlásila jednostranně Tureckou republiku severního Kypru. Tato republika byla v roce 1983 prohlášena za samostatný stát a v roce 2004 se stala Kyperská republika členem EU.

Rozdělení Kypru, které trvá dodnes

Rozdělení Kypru, ke kterému došlo v roce 1974, trvá dodnes. Dopad na ostrov to mělo obrovský, následovala ekonomická nestabilita, množství uprchlíků a velké materiální ztráty. Kromě toho vyhlášení Turecké republiky na severním Kypru, ke kterému došlo v roce 1983, neuznal nikdo jiný kromě Turecka.

Stará mapa Kypru

Stará mapa Kypru

Kyperská mytologie

Také na Kypru můžeme narazit na řadu míst, která jsou spjatá s řeckou mytologií. Ostrov byl rodištěm bohyně lásky, početí a krásy – Afrodité. Dodnes se zde můžete setkat s místem, kam se chodila Afrodité údajně koupat, Afroditiny lázně. Symbolem jejího uctívání se stalo mnoho chrámů a budov, které jdou rozeseté po celém Řecku, a také Kypr není výjimkou.

Současná situace na Kypru

Dnešní Kypr je už zcela jiný, než tomu bývalo v minulosti. Cestovní ruch je zde opět na svém vrcholu. Během několika mála let začala ekonomika opět raketově růst a Kyperská republika je mezinárodně uznávána jako jediný legitimní zástupce Kypru. Pokračovat na mapu Kypru


Historie Kypru
5 (100%), hlasů: 1
Tajné nabídky zájezdů na Kypr
Dovolená na Kypru